sobota, 22 lutego 2014

Strategie maturalne - część VIIDzisiaj dalsza część wskazówek dotyczących wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym czyli listy formalne i nieformalne. 


List nieformalny

List nieformalny charakteryzuje się:
- słownictwem potocznym, nieformalnym, bardziej bezpośrednim (np. pytania bezpośrednie)
- kierujemy go do osób nam dobrze znanych, przyjaciół; dotyczy kwestii prywatnych
- zastosowaniem skrótów (np. I’m, it’s, there’s)
- zastosowaniem phrasal verbs, idiomów, kolokacji
- użyciem strony czynnej
- zwrotem do adresata typu: Dear John
- zwrotem końcowym typu: take care, see you, love. 

List formalny

List formalny charakteryzuje się:
- bardziej wyszukanym słownictwem
- kierujemy go do osób nam nieznanych (np. redaktor gazety, właściciel sklepu), przełożonych, osób publicznych; dotyczy zwykle kwestii zawodowych, skarg, rekomendacji, próśb
- brakiem skrótów, idiomów, kolokacji, phrasal verbs
- użyciem strony biernej
- zwrotem do adresata typu: Dear Mr Brown, Dear Sir or Madam
- zwrotem końcowym typu: yours sincerely (w przypadku zwrotu typu: Dear Mr Brown) lub yours faithfully (w przypadku zwrotu typu: Dear Sir or Madam).

Typy listów

Na maturze możesz się spotkać z następującymi typami listów:
- list z prośbą o udzielenie informacji lub udzielający informacji
- list skarga
- list z przeprosinami
- list zaproszenie
- list z prośbą o radę lub udzielający porady
- podanie o pracę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz