czwartek, 26 września 2013

Egzamin gimnazjalny – strategie: część IZestaw egzaminacyjny z języka angielskiego składa się z poziomu podstawowego oraz rozszerzonego. Gimnazjaliści mają obowiązek podejść do poziomu podstawowego, a poziom rozszerzony wybierają opcjonalnie. Zestaw na obu poziomach składa się z następujących części:

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych 

- znajomość środków językowych 

- wypowiedź pisemna (tylko na poziomie rozszerzonym).


Zestaw standardowy zawiera zadania zamknięte różnego typu (wyboru wielokrotnego, zadań na dobieranie oraz uzupełnianie zdań w odpowiednie luki tekstu). Zadania zamknięte sprawdzają rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów czytanych. Zestaw zawiera również zadania otwarte: z luką, na tłumaczenie fragmentów zdań oraz zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musi stworzyć krótki e-mail. Zadania otwarte sprawdzają znajomość środków językowych: poprawność gramatyczno-ortograficzną i leksykalną, a także umiejętność logicznego i spójnego przekazywania informacji pisemnej.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 40 punktów.  STRATEGIE

Zadania na rozumienie ze słuchu

Europejski Dzień Języków
Od 2001 roku dzień 26 września jest obchodzony jako Europejski Dzień Języków. Kojarzy się on z wielojęzycznością i wielokulturowością. Każdy język to inny kraj, inna narodowość, inne zwyczaje, inna podróż. Podróż ta rozumiana być może nie tylko jako wyjazd do innego kraju, ale także jako poszukiwanie skarbu, którym jest umiejętność myślenia w języku obcym. 

niedziela, 8 września 2013

E-learning, e-EnglishXXI wiek można nazwać wiekiem e-edukacji. Internet zdominował już wszystkie sfery życia, umożliwił szybką wymianę informacji na całym świecie, usprawnił edukację: nauczyciele mogą wymieniać się pomysłami, tworzą międzynarodowe projekty oraz bazy dydaktyczne na różnorodnych portalach. Mimo wszechobecnej idei e-komunikcji nadal istnieją szkoły, które tylko w niewielkim zakresie wdrożyły „nowinki techniczne” do życia szkolnego. Oto przykłady na połączenie nauczania języka angielskiego z technologią informacyjną.

niedziela, 1 września 2013

Back to school – for studentsJak te wakacje szybko minęły. Jutro już początek szkoły, a Ty wcale nie masz chęci tam wracać. Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś dlaczego dzieci tak chętnie chodzą do szkoły? Dlaczego większość z nich cieszy się z początku roku szkolnego? A teraz pomyśl jak jest z Tobą? Inaczej? Poczytaj jak zwiększyć swoją motywację i chętniej rozpocząć ten kolejny rok w szkole.