piątek, 31 stycznia 2014

Strategie maturalne - część IVZadania maturalne na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu czytanego mają wiele wspólnego z zadaniami na egzaminie gimnazjalnych, o których już wcześniej pisałam. Na maturze są one jednak rozszerzone i mają wyższy poziom trudności. Wiele ze strategii rozwiązywania zadań z egzaminu gimnazjalnego może więc pomóc maturzystom, dlatego serdecznie zachęcam do ich przeczytania. 

sobota, 25 stycznia 2014

Strategie maturalne – część IIIMatura rozszerzona ustna

Egzamin ustny na poziomie rozszerzonym wymaga od Ciebie dużo większej samodzielności w wypowiadaniu się na dany temat oraz wyrażaniu opinii. Rozmowy sterowane na poziomie podstawowym dają Ci wskazówki co i kiedy powinieneś/powinnaś powiedzieć, a pytania zadawane po opisie obrazka odnoszą się zwykle do Twoich preferencji. Matura rozszerzona wymaga szybkiego reagowania na przedstawiony materiał symulujący oraz stworzenia rozbudowanej wypowiedzi na dużo trudniejsze tematy związane np. z przestępczością, bezrobociem, stylem życia czy kulturą. 

piątek, 24 stycznia 2014

Strategie maturalne - część IIOpis obrazka
Opis obrazka to drugie zadanie, z którym się spotkasz na ustnej maturze podstawowej. Podobnie jak podczas rozmowy sterowanej, w opisie ilustracji liczy się komunikatywność oraz płynność przekazywanych informacji. Bogactwo językowe oraz znajomość konstrukcji gramatycznych pozwala natomiast na zdobycie większej liczby punktów oraz podwyższenie oceny. 

niedziela, 19 stycznia 2014

Strategie maturalne - część IEgzamin maturalny z języka angielskiego składa się z części ustnej i pisemnej. Maturę można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Niniejszy artykuł rozpoczyna serię tekstów dotyczących strategii egzaminacyjnych przydatnych podczas zdawania matury z języka angielskiego. 

Matura podstawowa ustna
Egzamin ten polega na rozmowie z egzaminującym, podczas której zdający ma do wykonania pewne zadania przydatne w codziennej komunikacji w języku obcym (rozmowa sterowana), a następnie opisuje obrazek i odnosi się do niego.