piątek, 21 lutego 2014

Strategie maturalne - część VIWypowiedź pisemna

Wypowiedź pisemna to ostatnia część egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Dziś zajmę się poziomem podstawowym: krótkimi tekstami użytkowymi. 

Krótkie teksty użytkowe

Do tekstów tym zaliczają się, np.: zaproszenie, ogłoszenie, notatka, e-mail, ankieta, pocztówka oraz wiadomość. We wszystkich z powyższych form należy zachować zwięzłość oraz przekazać wszystkie informacje znajdujące się w poleceniu. To właśnie za przekaz informacji otrzymasz większość punktów w tym zadaniu. Pozostałe punkty otrzymuje się za poprawność gramatyczną, bogactwo językowe oraz spójność. Styl wypowiedzi: formalny lub nieformalny należy dostosować do treści zadania. Wszystko zależy czy zwracasz się do przyjaciela, rówieśników (styl nieformalny) czy do osób starszych bądź nieznanych (styl formalny). 

Zaproszenie/ogłoszenie
- pamięta o nagłówku, np. Come to a Polish party! Welcome in our school festival! Attention! Lost!
- pamiętaj o podaniu daty, godziny i miejsca imprezy/wydarzenia (zaproszenie)
- pamiętaj o podaniu szczegółów
- pamiętaj o podaniu telefonu kontaktowego bądź maila

Notatka/wiadomość/e-mail/pocztówka
- pamiętaj o bezpośrednim zwrocie do adresata (imię oraz przecinek)
- pamiętaj o przekazaniu najważniejszych informacji w zwięzły i spójny sposób
- pamiętaj o pożegnaniu, np. take care, see you, love 

Ankieta
- pamiętaj o nagłówku, np. Summer Camp Questionnaire
- pamiętaj  zdaniu wprowadzającym (podaj cel ankiety), np. For future improvements in the camp organisation we would like you to answer some questions.
- układaj pytania w sposób prosty
- pamiętaj o poprawnym szyku pytań. 

Powodzenia!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz