sobota, 25 stycznia 2014

Strategie maturalne – część IIIMatura rozszerzona ustna

Egzamin ustny na poziomie rozszerzonym wymaga od Ciebie dużo większej samodzielności w wypowiadaniu się na dany temat oraz wyrażaniu opinii. Rozmowy sterowane na poziomie podstawowym dają Ci wskazówki co i kiedy powinieneś/powinnaś powiedzieć, a pytania zadawane po opisie obrazka odnoszą się zwykle do Twoich preferencji. Matura rozszerzona wymaga szybkiego reagowania na przedstawiony materiał symulujący oraz stworzenia rozbudowanej wypowiedzi na dużo trudniejsze tematy związane np. z przestępczością, bezrobociem, stylem życia czy kulturą. 

Materiał symulujący

Składa się on ze zdjęć, diagramów, wykresów, notatek i sloganów, które mają pobudzić ucznia do wypowiedzi na dany temat. Twoim zadaniem jest wybór jednego tematu/problemu z dwóch podanych oraz przygotowanie się do rozmowy na jego temat. 

Dyskusja

Drugim zadaniem podczas egzaminu na poziomie rozszerzonym jest dyskusja na temat jednego z dwóch tematów (będziesz musiał/a wybrać jeden z tematów). Tym razem nie ma jednak do pomocy żadnego materiału stymulującego. Sam/a musisz zaplanować swoją wypowiedź. 

Organizacja wypowiedzi – wskazówki

  1.      Podziel wypowiedź na wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
  2.      Używaj linking words, które ubogacą i uporządkują Twoją wypowiedź.
  3.  Podczas rozmowy na temat materiału stymulującego staraj się płynnie wplatać informacje z materiału z własnymi doświadczeniami i przykładami.
  4.      Jeśli wyrażasz zbalansowaną opinię na dany temat, posługuj się zarówno argumentami „za”, jak i „przeciw”.
  5.      Jeśli w swojej wypowiedzi skłaniasz się ku jednej z opcji, podawaj argumenty „za” swoją opcją, z pewnym uwzględnieniem innych punktów widzenia.
  6.      Postaraj się, żeby Twoja wypowiedź była obiektywna, chyba, że temat wyraźnie wskazuje potrzebę wyrażenia własnej opinii. 

Linking words
  1.      Porządkowanie:
Firstly, secondly, thirdly, lastly, finally, last but not least…
  2.      Rozbudowa wypowiedzi:
What is more, moreover, furthermore, in addition, also, not only…. but also, another idea is to…
  3.      Kontrast:
However, on the other hand, on the other side, but
  4.      Rezultat:
As a result, consequently, therefore, by doing this
  5.      Podawanie przykładów:
For example, for instance

Obiektywizm i subiektywizm wypowiedzi

Obiektywizm
Some people say…
It is thought/believed/claimed…
As some experts claim…
As statystics show/present…
It may be claimed/considered…
Its is often/sometimes viewed/ regarded/seen as…
It seems/appears that…

Subiektywizm
I think/believe …
In my opinion…
To me…
As far as I am concerned…
I am convinced that…

Useful tip!
Podczas wypowiedzi staraj się tworzyć proste i krótkie zdania. Dzięki temu Twoja wypowiedź będzie uporządkowana, a Ty nie „pogubisz się” tak, jak mogłoby się to zdarzyć przy tworzeniu zbyt skomplikowanych zdań. Zwracaj uwagę na czasy oraz wyrażenia, staraj się urozmaicać słownictwo. Powodzenia!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz