piątek, 24 stycznia 2014

Strategie maturalne - część IIOpis obrazka
Opis obrazka to drugie zadanie, z którym się spotkasz na ustnej maturze podstawowej. Podobnie jak podczas rozmowy sterowanej, w opisie ilustracji liczy się komunikatywność oraz płynność przekazywanych informacji. Bogactwo językowe oraz znajomość konstrukcji gramatycznych pozwala natomiast na zdobycie większej liczby punktów oraz podwyższenie oceny. 

Opisując obrazek zwróć uwagę na kilka ważnych kwestii:

           1.       Używaj fraz wprowadzających typu:
- In the picture I can see….
- The picture presents….
- It’s a photo of….
oraz fraz związanych z określaniem pozycji:
- in the foreground… - na pierwszym planie
- in the background…- w tle
- on the left/right… - po lewej/prawej 

2. Posługuj się czasem teraźniejszym ciągłym Present Continuous (czas ten zarezerwowany jest właśnie do opisu sytuacji, którą obserwujemy w danej chwili).
Przykład:

In the picture, there are a lot of people. They are standing in a queue. They are probably waiting to enter the museum. 

3. Podziel swoją wypowiedź na dwie części:

- część opisowa – w której przedstawiasz, co widzisz na obrazku (określ co lub kogo widzisz, gdzie się ta osoba znajduje, jeśli to możliwe określ też czas – porę roku, porę dnia, co osoby robią); w opisie tym pomogą Ci pytania: Who? What? Where? When? What are they doing?
- część interpretacyjna -  w której spekulujesz dlaczego osoby wykonują dane czynności, jak mogą się czuć, jakie mogą być powody lub konsekwencje ich zachowania); w interpretacji pomogą Ci pytania: Why? What are the reasons? What are the results? How are they feeling?

W części interpretacyjnej mogą pomóc Ci wyrażenia spekulacyjne/wyrażające opinię:
- they may/might/could be…..
- they possibly/probably….
- they are likely to…
- It’s possible/probable that they….
- I think/believe…
- In my opinion….
- It seems/appears that….

Po opisaniu obrazka zostaniesz poproszony/a o udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe związane z tematem poruszonym na obrazku. Twoim zadaniem będzie wyrażenie opinii na dany temat. Pomocne będą następujące wyrażenia:

- I think/believe … - uważam…
- In my opinion… - moim zdaniem…
- To me… - moim zdaniem…
- As far as I am concerned…- jeśli o mnie chodzi…
- I am convinced that…- jestem przekonany/a, że…

Useful tip!
Nawet jeśli nie wiesz co powiedzieć lub nie masz zdania na dany temat, powiedz cokolwiek, nawet coś zmyślonego. Możesz również udzielić odpowiedzi wymijającej lub równoważącej obie opcje, które masz do wyboru.

Przykład:
A: What do you prefer going to the cinema or to the theatre?
B: To be honest, I’m keen on both of them. I like going to the cinema with my friends. It’s a kind of entertainment. However, I appreciate art, so sometimes I go to the theatre, too.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz